Hellig Svends Kilde

Ifølge sagnet begyndte kilden at springe på det sted hvor Svend Korsfares lig skyllede i land efter at han på vej hjem fra det første korstog forliste med hele sin besætning ud for Vemmetofte strand. Året skulle være 1104, men historikerne uenige om hvorvidt Svend døde i Anatolien eller i Vemmetofte,hvor kilden ligger 200 meter fra stranden.Sikkert er det imidlertid at der i 1536 blev bygget et kapel ved Hellig Svends Kilde, som senest blev renoveret omkring år 1900.Tilsidst var der dog kun et betonfundament og en grim brøndplade tilbage.Lige indtil nu!

Bo Karberg har gjort dette moderne kunstværk “In Situ”. Dvs sagnet,kilden og stedet spiller tæt sammen.Der er anvendt marksten fra Vemmetoftes marker, og det forhold at vandet i kilden er stærkt okkerholdig, er her brugt som en kvalitet.Fra kilden i midten af kunstværket ledes vandet ud igennem 4 åbninger, og okkeren i vandet danner herved det gamle malteserkors,som korsfarerne anvendte som tegn.

”Nu kan vi igen drikke af Hellig Svends Kilde. Jeg håber, den kan blive et sted hvor man midt i livets storme kan søge hen, og sætte sig stille ned for en stund”


Tilblivelsen af Svends Kilde                               Kildens historie og hvad den gemte