KONTAKT


Bo Karberg

Råbyvej 14

4660 Store Heddinge

Danmark


karberg@post.tele.dk

+45 29461447


ATELIER

Skæppelundsvej 5

4672 Klippinge

Bo Karberg (f. 1955)

Langt ude på Stevns – ad de sidste små veje før skov og strand – ligger Gjorslev Savværk. Og midt inde på savværksområdet befinder sig et imponerende værksted, Bo Karbergs atelier. Man tager ikke fejl, området er prydet med fantasifulde glas-, metal-, sten- og vandskulpturer, der viser vej til den energiske og særdeles opfindsomme kunstner.

Bo Karberg hører til de få i Danmark, som gang på gang har deltaget i internationale symposier for land art eller ”ecological art”. Bo Karbergs foretrukne rum er naturen, og han tænker og opererer stedsspecifikt. Rum og kunstværk er ét. Han har arbejdet, opstillet og udstillet i Frankrig, Belgien, Tyskland, Sverige, Korea og Estland.

Udtrykket er graciøst og søger det enkle.

Iblandt tages afsæt i forhistorisk - arkaisk kunst, som inspirerer til helt nutidige værker og installationer.Moderne teknologi og metode er i spil , og publikum inviteres ofte til interaktivt at være en del af værket.Bo Karberg (b. 1955)

Far out in Stevns - at the last small roads before forest and beach - is Gjorslev Sawmill . And in the center of the sawmill area is an impressive workshop , Bo Karbergs studio. You 're not wrong , the area is adorned with fanciful glass , metal, stone and water sculptures, showing the way to the energetic and extremely resourceful artist.


Bo Karberg one of the few in Denmark , which has repeatedly participated in international symposia for land art or " ecological art" . Bo Karbergs favorite room is nature, and he thinks and operates site-specific . Rum and art are one. He has worked , arranged and exhibited in France, Belgium , Germany, Sweden , Korea and Estonia.

The term is gracefully and seek the simple .

Among the starting point in prehistoric - archaic art, that inspires to contemporary works and installations.Modern technology and methodology is in play , and the audience is invited often to be an interactively part of the work.